เปิดรับสมัครสอบ
16 พฤศจิกายน 2563 - 29 มกราคม 2564(บ่าย)
โปรดคลิกเมนู "ระเบียบการสอบคัดเลือก"
เพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
 • นักเรียนสามารถสมัครสอบออนไลน์ หรือเดินทางมาสมัครสอบที่โรงเรียน โดยติดต่อนัดหมายเวลากับ Admission Office ที่เบอร์โทรศัพท์ 062-595-4222
 • เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบ
  1. รูปถ่าย
  2. บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ (ที่ได้รับจากระบบตอบกลับของโรงเรียนทางอีเมล)
  3. บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ ฉบับจริง
  4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือทรานสคริปส์ฉบับจริง ที่แสดงผลการเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียนล่าสุด
  5. จดหมายแนะนำตัวนักเรียนจากโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่หรือโรงเรียนที่จบการศึกษา คลิก Dowonload แบบฟอร์ม

ABOUT US

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang International Demonstration School (KMIDS) is a new and innovative project under King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). It is the first science focused international demonstration school in Thailand. Students at KMIDS gain access to a rigorous curriculum with fast-track AP-preparation courses. This approach prepares students to pursue degrees at KMITL or other leading universities in Thailand and abroad.


Apply Now
 • Address
 • King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang International Demonstration School Chalongkrung Rd. Ladkrabang, Bangkok Thailand 10520
 • Phone number
 • Tel. 062-595-4222 and 085-917-4242
 • Email
 • info@kmids.ac.th